Yoga calendar for June 2017
Home › Yoga calendar for June 2017
 

Miesiąc jogi w całej Polsce! / Yoga Month across Poland!

Czerwiec jest miesiącem jogi – świętuj go w całej Polsce!

June is the Yoga Month – celebrate with us all across Poland! [calendar in English below]

Jeśli chcieliby Państwo, aby Państwa wydarzenie zostało uwzględnione w kalendarzu jogi, prosimy o złoszenie na adres e-mail: m.blaszczynska@indembwarsaw

If you would like your event to feature in the yoga event, please e-mail m.blaszczynska@indembwarsaw.in


CZERWIEC: Miesiąc Jogi

12.06 – Joga w Ambasadzie (Warszawa):

19.06 – Joga w Ambasadzie (Warszawa):

19.06 – 23.06 – Warsztaty Światowego Ambasadora Jogi C.M. Bhandariego:

http://www.palacsulislaw.pl/pakiet/warsztaty_swiatowego_ambasadora_jogi_/

21.06 – Dzień Zdrowia Międzynarodowy Dzień Jogi zorganizowany przez Fundację Kobieta i Natura, wraz z kliniką Integrative Medical Center (Wrocław):

https://www.facebook.com/events/787805664717200/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D

21.06 – 25.06 – Family Yoga Festiwal (Sulisław):

http://instytut.palacsulislaw.pl/family-yoga-festival/

23.06 – 25.06 – IV Międzynarodowa Naukowa Konferencja Jogi i Ajurwedy (Sulisław):

http://instytut.palacsulislaw.pl/konferencja-2017/

23.06 – 25.06 -- Polska Konwencja Szkół Jogi (Sulisław):

http://instytut.palacsulislaw.pl/polska-konwencja-jogil-2017/


25.06 – OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JOGI W CAŁEJ POLSCE

Warszawa, Pola Mokotowskie:

http://www.dzien-jogi.pl/program/dzien-jogi-2017/

Bydgoszcz (organizuje STReFA):

https://www.facebook.com/ilikestrefa/

Gdańsk/Trójmiasto:

http://www.swietojogi.pl/

Gorzów Wielkopolski:

- Joga z piknikiem

(https://www.facebook.com/events/1453827054658894/)

- Otwarte zajęcia organizowane przez szkołę jogi OMKAR:

(https://www.facebook.com/events/1845610539036937/)

Jastrzębie Zdrój (organizuje Centrum PRANA):

https://www.facebook.com/Centrum-PRANA-joga-i-samorealizacja-1451846598426887/

Katowice (całodniowe obchody w szkole Joga Życia):

https://www.facebook.com/events/265447530595475

Kluczbork:

https://www.facebook.com/dzien.jogi.kluczbork

Kraków:

https://www.facebook.com/jogawkrakowie/ i https://www.facebook.com/szkolajogi/

Łódź:

Flashmob – https://www.facebook.com/helloyogawlodzi/

Rodzinny piknik z jogą w parku Parku Miejskim im. księcia Józefa Poniatowskiego – https://www.facebook.com/Centrum-Yogi-165450246814021/

Piła:

https://www.facebook.com/JogaWPile/

Płock (organizuje „Concept” Płocka Akademia Jogi):

https://www.facebook.com/Concept-p%C5%82ocka-akademia-jogi-141900692544322/

Poznań:

https://www.facebook.com/yogaacademypoznan/

Sulisław (Pałac Sulisław):

http://instytut.palacsulislaw.pl/family-yoga-festival/

Szczecin (organizuje Szkoła Jogi Jurka Jaguckiego):

https://www.facebook.com/yoga.szczecin/

Toruń (organizuje Centrum Yo):

https://www.facebook.com/yogatorun/

Wrocław (obchody w szkołach jogi):

Namaste Centrum Jogi Iyengara – https://www.facebook.com/SzkolaJogiNamaste/

Fabryka Energii -- https://www.facebook.com/FabrykaEnergii/

26.06 – Joga w Ambasadzie (Warszawa)

26.06 – Kurs Terapii Marma

http://www.palacsulislaw.pl/pakiet/kurs_terapii_marma/

01.– 02.07 – Festiwal Joga Party 2017 (Kraków)

https://www.facebook.com/events/418347318551680


JUNE: The Yoga Month

12.06 – Yoga at the Embassy (Warsaw):

19.06 – Yoga at the Embassy (Warsaw):

19.06 – 23.06 – Workshops with the ICCR Yoga Ambassador, C.M. Bhandari:

http://www.palacsulislaw.pl/pakiet/warsztaty_swiatowego_ambasadora_jogi_/

21.06 – Health Day organised by The Foundation Women and Nature and Integrative Medical Center (Wrocław):

https://www.facebook.com/events/787805664717200/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D

21.06 – 25.06 – Family Yoga Festival (Sulisław):

http://instytut.palacsulislaw.pl/family-yoga-festival/

23.06 – 25.06 – IV International Scientific Conference on Yoga and Ayurveda (Sulisław):

http://instytut.palacsulislaw.pl/konferencja-2017/

23.06 – 25.06 -- Polish Convention of Yoga Schools (Sulisław):

http://instytut.palacsulislaw.pl/polska-konwencja-jogil-2017/


25.06 – INTERNATIONAL YOGA DAY CELEBRATIONS ACROSS THE WHOLE POLAND

Warsaw, Pola Mokotowskie park:

http://www.dzien-jogi.pl/program/dzien-jogi-2017/

Bydgoszcz (organised by STReFA):

https://www.facebook.com/ilikestrefa/

Gdańsk/Tricity:

http://www.swietojogi.pl/

Gorzów Wielkopolski:

- Yoga with a picnic

(https://www.facebook.com/events/1453827054658894/)

- Open classes organised by the Yoga School OMKAR:

(https://www.facebook.com/events/1845610539036937/)

Jastrzębie Zdrój (organised by PRANA Centre):

https://www.facebook.com/Centrum-PRANA-joga-i-samorealizacja-1451846598426887/

Katowice (celebrations at ‘Joga Życia’ School):

https://www.facebook.com/events/265447530595475

Kluczbork:

https://www.facebook.com/dzien.jogi.kluczbork

Kraków:

https://www.facebook.com/jogawkrakowie/ i https://www.facebook.com/szkolajogi/

Łódź:

Flashmob – https://www.facebook.com/helloyogawlodzi/

Family picnic with yoga at the Park Miejski im. księcia Józefa Poniatowskiego park:

https://www.facebook.com/Centrum-Yogi-165450246814021/

Piła:

https://www.facebook.com/JogaWPile/

Płock (organised by ‘Concept’ Płocka Yoga Academy):

https://www.facebook.com/Concept-p%C5%82ocka-akademia-jogi-141900692544322/

Poznań:

https://www.facebook.com/yogaacademypoznan/

Sulisław (Sulisław Palace):

http://instytut.palacsulislaw.pl/family-yoga-festival/

Szczecin (organised by Jurek Jagucki’s Yoga School):

https://www.facebook.com/yoga.szczecin/

Toruń (organised by Yo Centre):

https://www.facebook.com/yogatorun/

Wrocław (celebrations in different yoga schools):

Namaste Iyengara Yoga Centre – https://www.facebook.com/SzkolaJogiNamaste/

Fabryka Energii -- https://www.facebook.com/FabrykaEnergii/

26.06 – Yoga at the Embassy (Warsaw):

26.06 – Marma Therapy Course (Sulisław):

http://www.palacsulislaw.pl/pakiet/kurs_terapii_marma/

01.– 02.07 – Joga Party 2017 Festival (Kraków):

https://www.facebook.com/events/418347318551680